Hallo! Mijn naam is Mariska.

Ik zorg voor antwoorden op vragen van zorg-, welzijn- en onderwijsorganisaties over culturele diversiteit.


Ik verzorg trainingen en ben tevens inzetbaar als adviseur, coach en vertrouwenspersoon.

Over mijzelf

Van oorsprong ben ik Z-verpleegkundige (gehandicaptenzorg), pedagoog en religiewetenschapper. Na het behalen van de Master Christendom en Islam aan de Universiteit van Tilburg, ben ik aan de slag gegaan met verschillende projecten rondom culturele diversiteit in de zorg, het welzijn en in het onderwijs. Deskundigheidsbevordering van professionals is hierbij belangrijk en ik heb daarom meerdere trainingen en workshops ontwikkeld.

Daarnaast heb ik jaren als cliëntenvertrouwenspersoon gewerkt bij verschillende zorgorganisaties en ben ik voorzitter van de beroepsvereniging voor vertrouwenspersonen in de zorg (BeVeZo) geweest. Vanaf 2019 tot 2024 ben ik oprichter en medebestuurder van de Landelijke Faciliteit CVP Wzd geweest, waar we de kwaliteitstoetsing- en monitoring uitvoeren van de cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet Zorg en Dwang (CVP Wzd).

Ook ben ik al jaren werkzaam als lid van het meldteam seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een gehandicaptenorganisatie, waar we meldingen opvangen en coördineren. Als klachtenbemiddelaar vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ben ik bij een aantal zorgorganisaties aan het werk.

Kortom, ik hou van afwisseling en een uitdaging in mijn werk. Mijn werk als ZZP-er maakt dat ik mij op verschillende gebieden in kan zetten.

Wil je meer weten of mijn werkervaringen, opleiding en nevenfuncties, kijk dan naar mijn CV.

Advies aan organisaties

    Organisaties vragen advies over de aanpak van diversiteit en inclusie, dit kan breder zijn dan culturele diversiteit, maar dit aspect speelt een belangrijke rol.

    Het gaat om organisatorische bewustwording in systemen als werving en selectie, communicatie, het klant(zorg)proces, medewerkerstevredenheid en dergelijke.

    Ook op casuïstiek niveau word ik als adviseur gevraagd, om mee te denken met een team over bijvoorbeeld de invulling van een ouderavond op een kinderdagcentrum met veel diversiteit. Of over de communicatie met familie van een cliënt.

Cultuur & Diversiteit

Iedereen is anders; man of vrouw, oud of jong, arm of rijk, homo of hetero, met een beperking of niet, maar ook de culturele achtergrond maakt dat we verschillend met zaken omgaan en verschillend op situaties reageren. Aandacht voor deze verschillen zorgt ervoor dat ze gezien en erkend worden.


Hoe om te gaan met deze verschillen in normen en waarden moet per situatie bekeken worden, maar er geen aandacht voor hebben, betekent geen contact. Het gaat erom elkaar te zien en leren te begrijpen.

Workshops & Trainingen

Als trainer ben ik beschikbaar voor meerdere gebieden, er is met name veel vraag naar de training cultuursensitief werken (ook mogelijk als interactieve workshop). Tijdens deze training word je je bewust van je eigen aannames en hoe dit werkt in de praktijk. Ook communicatie komt aan bod in deze training.

De training over polarisatie maakt je bewust over hoe wij-zij denken ontstaat en hoe je hier in de praktijk als professional mee om kan gaan.

De training over de Islam en een beperking geeft je meer informatie over de religie, het ontstaan en de verschillen binnen de Islam en geeft je handvatten hoe er vanuit religieus opzicht tegen ziekte en een beperking aangekeken kan worden.

Workshops en trainingen op maat zijn ook mogelijk, zo heeft een onderwijsinstelling mij gevraagd een workshop te geven op het gebied van cultureel sensitieve palliatieve zorg.

Naast het geven van trainingen en workshops heb ik ook ervaring in de rol van moderator (gespreksleider) voor een bijeenkomst of debat.

Benieuwd wat ik voor uw organisatie kan betekenen?

Ik ben te bereiken via email of telefoon. U kunt ook bij contact het formulier invullen. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Email. info@culturele-diversiteit.nl
Tel. +31(0)6 162 09 430.